Dla bankowości
internetowej i mobilnej

Dostarczamy multifunkcjonalne portfele cyfrowe z zestawem modułów płatniczych zdalnych, jak i zbliżeniowych oraz z wybranymi funkcjami dodatkowymi.

Dla serwisów
e-commerce/m-commerce

Implementujemy mechanizmy płatnicze dla stron mobilnych i internetowych: płatności kartowe, subskrypcyjne, QR oraz moduły usług dodatkowych.

uPaid nagrody i certyfikaty

Oferta

End to end API platform

Bank

Merchant

Payment provider

Mastercard API

Masterpass v. 6

MPQR

MDES Integration

SRC

Spend and

Alerts

MCBP 1.0

MCBP 2.0

Mastercard

Rewards System

ID Check Mobile

MoneySend

Mastercard Send

Push provisioning

MPGS integration

VCN virtual cards

VISA API

VISA Direct

VTS

3rd party API

Mobile ticketing

AI

uPaid's solution

Contactless wearables

3DS 2.0

Mobile and internet banking

Embedded registration

Loyality cards storing

Receipt storing

Bill payment

Documents storing

White label solution

Biometric authentication

Apple Watch integration

Acquiring eCom processing

test

Nasze realizacje

Nasi partnerzy

Kariera

Dlaczego warto z nami współpracować?

Kontakt

 

uPaid SA
ul. Hłaski 10 A,
01-689 Warszawa

 

telefon
+48 22 633-49-96

 


uPaid SA z siedzibą w Warszawie, ul. Cząstkowska 14, 01-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod nr KRS 0000842010, posiadająca NIP 525-250-78-99 oraz REGON 142961695, której kapitał zakładowy w wysokości 110.400 złotych został w całości opłacony.